KREIRAJTE SNAGU

SAMORUKOVODILACA

NE TRAĆITE POTENCIJAL VAŠIH ZAPOSLENIH

Koja grupa zaposlenih radi sa klijentima i održava posao? To su samostalni izvršioci. Oni su tiha većina u vašoj organizaciji i bez njihove motivisanosti i posvećenosti ne događa se ništa. Naš program Samorukovođenje uči pojedince načinima razmišljanja i veštinama koje su im potrebne da postanu osnaženi, proaktivni samorukovodioci koji preuzimaju kontrolu nad sopstvenim uspehom i doprinose rezultatima vaše organizacije.

Najvažniji element uspeha organizacije je proaktivno ponašanje samostalnih izvršilaca. 50% samostalnih izvršilaca smatraju da na poslu nemaju prilike da se razvijaju i napreduju*. 1/3 njih samo radi svoj posao, i ništa više**.

ŠTA BI VAŠA KOMPANIJA POSTIGLA UKOLIKO BI SVI BILI SAMORUKOVODIOCI?

VAŠA INVESTICIJA U SAMORUKOVODIOCE SE ISPLATI

Uspeh strateških inicijativa vaše kompanije zavisi od posvećenosti i proaktivnog ponašanja onih u prvim redovima, samostalnih izvršilaca koji su odgovorni za ispunjavanje zadataka. Kada ih naoružate veštinama samorukovođenja, gradite zdravu i osnaženu individuu koja je odgovorna, inovativna i produktivna.

Self leadership skills accelerate development | Ken Blanchard width=

UBRZAN RAZVOJ

Samorukovodioci preuzimaju kontrolu nad sopstvenim razvojem – oni pitaju za usmerenje i podršku koja im je potrebna tako da su sposobni da brže napreduju.

Create higher performance with self leadership skills | Ken Blanchard width=

BOLJI UČINAK

Osnaženi samorukovodioci su više uključeni i posvećeni, dosledno naporno rade i povećavaju produktivnost duž čitave organizacije.

Improve employee personal accountability with self development programs | Ken Blanchard width=

LIČNA ODGOVORNOST

Samorukovodioci smatraju sebe (a ne druge) odgovornim za postizanje ciljeva i uspešno izvršavanje inicijative organizacije.

Self leadership development increases innovation | Ken Blanchard width=

POVEĆANJE INOVATIVNOSTI

Osnaženi samorukovodioci znaju kako da prevaziđu prepreke koje im ograničavaju sposobnost rešavanja problema, mogu da prepoznaju izazove i razviju inovativna rešenja.

KAKO OSNAŽITI SAMORUKOVODIOCA?

Znamo koliko je važno za uspeh kompanije da svaki od zaposlenih bude osnažen, proaktivan i posvećen postizanju ciljeva. Naš program Samorukovođenje uči pojedince na svim nivoima vaše organizacije kako da postanu osnaženi samorukovodioci koji preuzimaju inicijativu i prihvataju odgovornost za sopstveni uspeh.

Program Samorukovođenjezasnovan je na SLII® modelu – najzastupljenijem modelu rukovođenja na svetu i integriše najnovija istraživanja proaktivnih veština koje su potrebne pojedincima da bi bili najefikasniji. Članovi tima uče zajednički jezik za razgovaranje o sopstvenom razvoju i učinku što im omogućava efikasniju komunikaciju i izgradnju otvorenije i poverljivije veze sa rukovodiocima u firmi.

Samorukovođenjem Vaši samostalni izvršioci uče veštine i načine razmišljanja koje su potrebne da postanu samo-inicijatori koji znaju kako da traže usmerenje i podršku, povratnu informaciju i daju svoja rešenja.

Self leadership development mindset diagram | Ken Blanchard
Situational self leadership skills diagram | Ken Blanchard

Želite da saznate više?

Da li ste spremni?

Trening Samorukovođenja će pomoći Vašim zaposlenima da razviju veštine koje su potrebne kako bi postali osnaženi i proaktivni lideri koji su produktivni, posvećeni i motivisani da rade konzistentno.

*DDI Pulse of the Workforce Survey
**Gallup 2015 Engagement Survey