ZADRŽITE

SVOJE KLIJENTE

KADA JE BIO POSLEDNJI PUT
KADA STE SE POHVALILI SJAJNOM USLUGOM?

Svakodnevno, u svakoj interakciji sa klijentima, imate šansu da ili izgradite lojalnost ili da izgubite klijenta. I dok većina kompanija prepoznaje značaj usluga za klijente za uspeh kompanije, i dalje je izuzetno neobično kada dobijemo zaista sjajnu uslugu. Naš program treninga Legendarna usluga uči rukovodioce i zaposlene koji su u neposrednom kontaktu sa klijentima na koji način da dosledno pruže idealnu uslugu koja će zadržati stare, ali i privući nove klijente i stvoriti konkurentnu prednost za vašu organizaciju.

KOŠTAĆE VAS 6-7 PUTA VIŠE da privučete novog klijenta nego da zadržite starog.*

89% POTROŠAČA je započelo saradnju sa konkurentom zbog osećaja da NISU DOBILI DOVOLJNO DOBRU BRIGU O KLIJENTU.**

VREDNOST KULTURE USLUGA NA PRVOM MESTU

Klijenti pokreću vaš posao. Kompanije koje pružaju izvanredne usluge znaju da su njihovi zaposleni i odnosi koje grade sa klijentima njihova najvažnija „imovina“. Oni grade kulturu u kojoj je usluga na prvom mestu, prepoznajući da usluga počiva na međusobnom odnosu zaposlenih u kompaniji i dalje se širi na eksterne klijente .Oni osnažuju svoje ljude da preuzmu inicijativu i prestignu očekivanja klijenata što rezultira povećanom privrženošću klijenata, angažovanjem, inovacijama i prodaji.

Excellent customer service skills increase customer loyalty | Ken Blanchard

POSPEŠITI LOJALNOST

Zadovoljni klijenti se vraćaju i preporučuju vašu organizaciju svojim prijateljima i porodici.

Reduce costs with improved customer care skills | Ken Blanchard

SMANJITI TROŠKOVE PRODAJE

Razumevanje potreba i želja klijenata dovodi do znatne uštede u sticanju i zadržavanju zadovoljnih klijenata.

Excellent customer service creates raving fans | Ken Blanchard

PREPORUKE

Angažovani klijenti postaju vaši najveći obožavaoci i stvaraju moćnu reklamu „od usta do usta“, posebno putem društvenih mreža.

Excellent customer service feedback for innovation | Ken Blanchard

POVRATNE INFORMACIJE I INOVACIJE

Klijenti su vaši najveći izvor povratnih informacija i pomažu da se unapredite i generišete inovativna rešenja kako biste ispunili njihova očekivanja.

PRUŽITE IZUZETNU
USLUGU

Znamo da je pružanje izuzetne usluge važno za uspeh vašeg biznisa, međutim građenje kulture „usluga na prvom mestu“ je pravi izazov. Naš program Legendarna usluga uči vaše ljude da dosledno pružaju izuzetnu uslugu koja će zadržati vaše klijente i stvoriti konkurentnu prednost vaše firme.

Sa programom Legendarna usluga, vaša kompanija dobija:

  • Usaglašavanje o viziji, vrednostima i ponašanjima „usluga-na-prvom-mestu“
  • Segmentaciju klijenata na osnovu njihovih želja i potreba
  • Osnažene zaposlene koji grade sjajne odnose sa klijentima
  • Povećanu privrženost klijenata koja povećava pospešuje zadržavanje klijenata

Model brige o klijentu | Ken Blanchard

Želite da saznate više?

Da li ste spremni?

Na trening „Legendarna usluga“ će Vaši rukovodioci imati priliku da nauče načine na koje se demonstrira briga o klijentima i na taj način obezbediti dugotrajnost odnosa kako sa ektsternim tako i sa internim klijentima.