Aktuelni događaji i RADIONICE

Beograd, Srbija | Srpski jezik
SAMORUKOVOĐENJE

Bazirano na SLII® modelu, najčešće korišćenog modela upravljanja u svetu, Samo-rukovođenje pruža strategije za Vas da steknete više zadovoljstva u radu preispitujući svoju motivaciju, znanje, veštine i samopouzdanje.

24. avgust 2023. godine | Uživo
INKLUZIJA U RADNOM OKRUŽENJU

Pozivamo na predstavljanje novog Blanchard programa “Inkluzija u radnom okruženju”. Događaj će biti organizovan 24. avgust (četvrtak) od 14-17h u našim prostorijama. Na događaju ćete imati priliku da se upoznate sa ključnim konceptima, modelima i materijalima programa “Inkluzija u radnom okruženju”, kao i da diskutujete o ovim pitanjima sa ostalim učesnicima.

29. septembar i 03. oktobar 2023. godine | Live Online Trening
BLANCHARD OSNOVE RUKOVOĐENJA

Trening program Blanchard osnove rukovođenja put zasnovan je na tajnama knjige „Novi menadžer za jedan minut“ i uvodi učesnike u razgovore i stilove koje bi novi menadžeri trebalo da izgrade i stvore pozitivne odnose sa svojim timovima.

30. i 31.10.2023. godine | Uživo
SLII®

Širom sveta priznati model i set alata za podizanje produktivnosti i zadovoljstva zaposlenih. Baziran na činjenici da ljudi u različitim situacijama imaju potrebu za različitim stilom rukovođenja, a u zavisnosti od kompetentnosti i posvećenosti da samostalno urade konkretan zadatak.

Beograd, Srbija | Srpski jezik
GRAĐENJE POVERENJA

Blanchardov program Građenje poverenja podučava ljude kako da izgrade poverenje i, ako je narušeno, kako da se popravi. Model je lako naučiti, lako zapamititi, a što je najvažnije lako ga je koristiti na poslu. Elementi poverenja (ABCD) formiraju zajednički jezik za ljude kako bi razgovarali o poverenju bez straha.

Beograd, Srbija | Srpski jezik
LEGENDARNA USLUGA

Naš program Legendarna usluga uči zaposlene kako da dosledno pružaju najbolje usluge kako bi svojim saradnicima pružili pomoć koja im je potrebna,. Takođe, uči ih da zadrže svoje kupce i da im se oni konstantno vraćaju, kao i da stvore konkurentsku prednost koju Vaša kompanija zaslužuje.

23.11.2023 Beograd, Srbija | Srpski jezik
TIMSKO RUKOVOĐENJE

Vođenje tima kroz razvojne faze zahteva od lidera specifične veštine i alate u odnosu na rukovođenje pojedincima. Tu spada dobra procena, dogovaranje timske mape, „shared leadership“ itd, kako bi tim bio visoko uspešan i sa pozitivnom atmosferom.